Aftenbladet klar til krig?

 

Knut Rognes

Kvernevik

 

Svære overskrifter på første side: "Underjordiske anlegg skjuler Iraks våpen". Tilsvarende på side 14: "Irak vrimler av skjulesteder for masseødeleggelsesvåpen" (Aftenbladet  28.desember 2002). Dette presenteres som fakta av Jan Petter Helgesen, men av selve artikkelen (s. 14) går det fram at det hele er basert på gjetninger og spekulasjoner. Det vrimler av forbehold av typen "mest sannsynlig", "i følge etterretningskilder i Pentagon er det grunn til å anta", [raketter] "kan holdes skjult"; "antas å bli kontinuerlig flyttet på landeveien"; "i USA spekuleres det på"; "Washington er ...bekymret over det store antall skjulte anlegg som irakerne utvilsomt har bygget"; "i følge det offisielle amerikanske organ for overvåking og kontroll har både svenske og tyske firma stått bak bak salg av nødvendig materiell til bygging av tunneller...", "produksjonen kan være spredt over hele Irak",  osv, osv. Kort sagt  ved sin vinkling kolporterer Aftenbladet primitiv amerikansk krigspropaganda uten grunnlag i harde fakta for å mykgjøre sine lesere for den kommende angrepskrigen mot et av verdens aller fattigste land.

 

I samme avis på s. 24 spør  Sven Egil Omdal "Er dere klare til krig?". Og han svarer: "Det er på høy tid at også avisleserne og fjernssynseerne gjør seg klar til å bli forført av bilder; misledet av ord og holdt i uvitenhet av sensur og taushet".

 

Vi merker oss denne advarsel fra Omdals side mot Aftenbladet selv.

 

________________________________
Stavanger Aftenblad 31. desember 2002