Blank løgn om Operasjon Hestesko (Dagbladet, Kort og Godt spalten, 21. juli 1999)

 Av Knut Rognes, Høgskolen i Stavanger

Dagbladet kolporterer en blank løgn i et oppslag "Slaktehuset" lørdag 10. juli. Det hevdes [av journalisten Anne Hammerstad] at "'Operasjon Hestesko' er viktig i Krigsforbryterdomstolens arbeid, og er et av hovedpunktene i tiltalen som ble offentliggjort 27. mai mot Jugoslavias president Slobodan Milosevic og fire av hans nærmeste medarbeidere."

De faktiske forhold er at Operasjon Hestesko overhodet ikke nevnes i tiltalen. Dette kan enhver med tilgang til internett forsikre seg om ved å studere tiltalen selv. [Den kan finnes ut fra hjemmesiden til The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) på http://www.un.org/icty/indictment/english/24-05-99milo.htm eller på nettsiden http://jurist.law.pitt.edu/indict.htm.

I tillegg er domstolens hovedanklager Louise Arbour blitt spurt om dokumentene vedrørende Operasjon Hestesko som hun fikk av den tyske regjering var nyttige. Hun svarte: "As to Operation Horseshoe, I have my doubts as to its capacity to prove anything. If it were a document with cover, date and signature, it would be fantastic. But mostly such things [referring to documents given her by various NATO countries] look more like verbal descriptions and conclusions." (Fra Der Spiegel, No. 17, 1999 [27. april], s. 152 i oversettele av Eric Canapea, og tilgjengelig på ZNet under titelen "The Aftermath of the Publication of the German Government Documents" på http://www.zmag.org/crisescurevts/germandocsmore.htm.

Er ingen løgn er stor nok i den gode saks tjeneste?]

For sikkerhets skyld: dette skrives ikke for å "støtte" Milosevic, men for å peke på at den aller største skepsis er på sin plass overfor mediene i et eksemplarisk NATO-land.

(Avsnittene i hakeparentes kom ikke på trykk)