Hamas antisemittisk?

 

Harald Støren mener Tor Bach tar feil når han hevder (KK, 28. september 2004, s. 3) at Hamas ikke står tilbake "for NSDAP når det gjaldt antisemittisme. Med tanke på at den politiske greina av Hamas utan tvil er ein av dei palestinske organisasjonane som har breiast folkeleg oppslutnad, røper slike utsegner ein skræmande skort på forståing  både av det antiimperialistiske grunnlaget for kampen mot sionismen og av sammenhengen mellom imperialisme og rasisme ålment."

 

Uten tvil er det viktig å holde tungen rett i munnen når det gjelder kampen mot sionismen. Uten tvil er det også lurt å holde seg til fakta. I "Hamas Covenant 1988, The Covenant of the Islamic Resistance Movement 18 August 1988"

 

(http://www.yale.edu/lawweb/avalon/mideast/hamas.htm) 

 

kan man i artikkel 22 lese:

 

" ... With their money, [the enemies] took control of the world media, news agencies, the press, publishing houses, broadcasting stations, and others. With their money they stirred revolutions in various parts of the world with the purpose of achieving their interests and reaping the fruit therein. They were behind the French Revolution, the Communist revolution and most of the revolutions we heard and hear about, here and there. With their money they formed secret societies, such as Freemasons, Rotary Clubs, the Lions and others in different parts of the world for the purpose of sabotaging societies and achieving Zionist interests. With their money they were able to control imperialistic countries and instigate them to colonize many countries in order to enable them to exploit their resources and spread corruption there.

 

.... They were behind World War I, when they were able to destroy the Islamic Caliphate, making financial gains and controlling resources. They obtained the Balfour Declaration, formed the League of Nations through which they could rule the world. They were behind World War II, through which they made huge financial gains by trading in armaments, and paved the way for the establishment of their state. It was they who instigated the replacement of the League of Nations with the United Nations and the Security Council to enable them to rule the world through them. There is no war going on anywhere, without having their finger in it.  ...

 

Faktum er at dette er et av de sentrale anti-semittiske dokumenter i vår tid. Tor Bach er slett  ikke er så langt ute på jordet som Støren synes å mene. Bytt ut "the enemies" with "Jews" (som forøvrig er brukt lenger opp i dokumentet) og les om igjen hvilken allmakt som tilskrives jøder iflg Hamas. Ifølge mine kilder står det "Jews" i den arabiske utgave og ikke "the enemies", men ingen kan bli lurt av dette enkle forsøket på kamuflasje av det anti-semittiske innhold i den engelske utgaven.

 

Antisemittismen i mellomkrigstiden var komplett irrasjonell. Man kan neppe hevde det samme om Hamas' antisemittisme. Likevel er muslimsk fundamentalisme like rasistisk og skadelig som jødisk fundamentalisme og ingen av dem fortjener sympati fra antisionister.

 

Knut Rognes

(Klassekampen 6. oktober 2004)