NATO angrep sivile mål med hensikt (Klassekampen 30. juni 1999)

Av Knut Rognes, Høgskolen i Stavanger

Leif Klette, tidligere ansatt på Natos generalsekretærs kontor, hevder at NATO ikke bevisst angrep sivile mål i Jugoslavia (Dbl 18. juni). Men Wall Street Journal skrev 27. april at NATO hadde bestemt seg til å angripe "politiske, snarere enn bare militære mål i Serbia." Den 25. april skrev Washington Times at NATO planla å treffe "kraftstasjoner og vannverk, for å bringe krigen til de sivile." NATO-generaler fortalte Philadelphia Inquirer den 21. mai at "bare å fokusere på styrker i felten er ikke nok ... Folk må bringes til det punkt at lysene slukkes, og broene blokkeres så de ikke kan gå på arbeid." NATO bombet broer i Novi Sad 500 km nord for Kosovo, installasjoner som klart ikke kunne "bidra effektivt til militære aksjoner" i Kosovo, det eneste som kan gjøre slike handlinger legitime i henhold til artikkel 52 i Protokoll 1 i tilleggene til Geneve konvensjonen.

En ansatt i CIA fortalte Robert Hayden, Direktør for Russiske og Øst-europeiske studier ved Universitet i Pittsburgh, at før bombeangrepene satte inn, hadde organisasjonen fått i oppdrag å utarbeide en liste over Jugoslaviske økonomiske aktiva, og at "i hovedsak alt i landet er bombemål, hvis det ikke tas ut av listen." Den 23 mai traff 15 NATO-bomber vannpumper i Sremska Mitrovica for annen natt på rad. Nye angrep den 24. mai ødela vannreservoarer og pumper og kuttet strømmen til de eksisterende pumper.

Bare 30 prosent av befolkningen i Beograd hadde rennende vann og byens vannreserver var nede i 10 prosent.. At dette ikke var av betydning for krigføringen i Kosovo går klart fram av utsagnene til en Pentagon-talsperson som sa at disse angrepene var begrenset til Serbia, men at NATO "planlegger å utvide angrepene til mål i Kosovo." Å frata sivilbefolkningen tilgang til vann er et på brudd på Artikkel 54 i Protokoll 1 i Genevekonvensjonen av 1949.

Den 14. juni brakte en spansk avis uttalelser fra en spansk bombeflyger:

"Flere ganger protesterte vår oberst overfor NATO-ledere over at de valgte ut som ikke var militære. De kastet ham ut med eder og forbannelser og sa vi måtte være klar over at nordamerikanerne ville klage til den spanske hær, via Brussel og på nytt gjennom forsvarsministeren. .... En gang kom en kodet ordre om å slippe anti-personellbomber over steder i Pristina og Nis. Obersten nektet og et par dager sener fikk han beskjed om at han var overført."

Vojislav Seselj, visestatsminister i Serbia, anbefalte - som et ledd i en plan for etnisk rensing - at vann- og elektrisitetsforsyningen til de albanske enklavene i Kosovo skulle stanses for å gjøre livet til albanerne uutholdelig. Vi har merket oss at NATO fulgte fascisten Seselj's oppskrift når det gjelder sivilbefolkningen i Jugoslavia. Ikke mindre interessant er det at Leif Klette uten å blunke opprer som apologet for NATO og benekter at NATO angrep sivile mål med hensikt.