NATO og Milosevics planer (Aftenposten 10. november 1999)

Av Knut Rognes, professor ved Høgskolen i Stavanger

Forsvarsminister Løwer mener at de hemmelige planer med kodenavn Operasjon Hestesko sammenholdt med de ytterst brutale jugoslaviske aksjoner i den pågående borgerkrigen er bevis på at Milosevic uansett kom til å fordrive alle etniske albanere fra Kosovo (Aftenposten 31.10). Men selv uten kunnskap om Operasjon Hestesko er det åpenbart at Milosevic handlet etter en nøye utarbeidet plan da han fordrev albanere ut av Kosovo etter den 24.3. Han var blitt truet med bombing i lang tid og hadde utvilsomt overveiet alternative mottrekk. Eksistensen av detaljerte planer om utdrivelse er imidlertid fullstendig irrelevant som argument for at de ville blitt gjennomført uansett. NATO planla bombing av Serbia i god tid, men det betyr ikke at bombing ville blitt satt i gang uansett, også om f.eks. Milosevic undertegnet Rambouillet-dokumentene. Til enhver plan hører en utløsermekanisme. Empiriske data viser til overmål at NATOs bombing var utløsermekanismen for Milosevic ondsinnete planer.

Det er umulig å forestille seg at NATO ikke forsto hva som ville skje om bombeplanene ble effektuert. Visestatsminister Seselj lovte i oktober 1998 at alle albanere "ville forsvinne fra Kosovo" så snart NATO slapp sine første bomber (Harold Pinter). General Pavkovic "... advarte ... at hans tropper sto klar til å ta seg den 'indre fiende' hvis NATO gjennomførte sine trusler om å bombe" (New York Times, 29.10). Den samme general "... lovte at hvis NATO bombet, ville han raskt og kraftfullt sette inn et motstøt mot opprørshæren slik at Jugoslavia kunne bli kvitt sin indre fiender og forberede seg på angrep utenfra" (Washington Post, 11.4). Den tyske utenriksminister "...beklaget dypt at han ikke tok Milosevic på alvor da den serbiske lederen fortalte ham i begynnelsen av mars at serbiske styrker kunne tømme Kosovo 'på en uke' " (Radio Free Europe, 14.4). "De militære myndigheter forutså fullt ut den ondsinnete fremgangsmåten Milosevic ville velge, så vel som den fryktelig effektivitetet han gjennomførte den med" sa Wesley Clark i Newsweek, 12.4. Italias statsminister Massimo D'Alemo sa 5.3 at om ikke Milosevic kapitulerte straks "ville resultatet bli at 300 000- 400 000 flyktninger kom til å strømme inn i Albania" (New York Times, 8.4). Porter Goss uttalte at "vår etterretningstjeneste advarte oss måneder og dager i forveien at vi ville få en eksplosjon i flyktninger... at etnisk rensing ville bli satt i gang" (BBC Panorama 'War Room', 19.4).

Men selv om NATO (men altså ikke Wesley Clark) angivelig visste om Operasjon Hestesko ble ingen forberedelser gjort for å motta flyktningestrømmen som operasjonen ville skape. Dette er desverre i tråd med NATO/USAs tidligere holdning. Samtidig som Clinton i oktober 1998 uttrykte bekymring for internflyktingers skjebne gjennom en hard vinter i Kosovo, måtte UNHCR erklære at en femtedel av staben ville bli sagt opp på grunn av budsjettkrise i FN. Bevilgningene ble skåret ned med 15%.

Fordrivelsen var altså både planlagt på forhånd og et svar på NATOs bombing. Dette betyr ikke at jeg unnskylder den. Selvsagt fordømmer jeg Milosevics groteske handlinger i Kosovo. Men jeg er ute etter selvransakelse i NATOs egne rekker og norsk erkjennelse av medansvar bl.a. for katastrofen som ble utløst i Kosovo den 24.3. Det er god grunn til å tro at utdrivelsen ikke ville skjedd dersom bombingen ikke var blitt iverksatt. Jeg imøteser derfor Løwers beklagelse av NATOs handlinger på Balkan og Norges manglende nei til bombing i NATOs egne organer.