NATO og Nilsen, Dayton og Rambouillet

 Av Knut Rognes

Ytterligere oppklaring om Dayton og Rambouillet avtalene kan være på sin plass, selvom det uvegerlig fører med seg en del gjentakelser.

En gymnaslærer lærte oss i en fjern fortid alltid først å lese overskriftene i en bok hvis vi skulle ha håp om å forstå hva som sto i den. La oss anvende dette prinsipp på Dayton-avtalen og på Rambouillet-"avtalen".

Den første har tre vedlegg som angår forholdet mellom NATO-styrker og hhv. (1) Bosnia-Hercegovina, (2) Kroatia og (3) Jugoslavia. Den siste har til sitt kapitel 7, et Appendix B som angår forholdet mellom NATO-styrker og (4) Jugoslavia, inkl. den serbiske provins Kosovo.

La oss se nærmere på vedleggene i tur og orden:

 

(1) NATO/ Bosnia-Hercegovina. Teksten finnes på

http://www.bosnianembassy.org/dayton/index.shtml

"Appendices to Annex A" har overskrift: "Agreement on the Military Aspects of the Peace Settlement".

Det er to appendices, A og B. Overskriften til Appendix B er

"Agreement Between the Republic of Bosnia and Herzegovina and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) Concerning the Status of NATO and its Personnel"

 

(2) NATO/Kroatia. Teksten finnes på

http://hrvati.cronet.com/mprofaca/agree05.html

Vedleggene har overskrift "Additional agreements Concerning the Status of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and its Personnel"

Det er to vedlegg, bare det første angår Kroatia:

Appendix to Annex 1-A (1/2) som har overskrift

"Agreement Between the Republic of Croatia and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) Concerning the Status of NATO and its Personnel"

 

(3) NATO/Jugoslavia - Dayton. Teksten finnes samme sted, dvs på

http://hrvati.cronet.com/mprofaca/agree05.html

Vedleggene har overskrift: "Additional agreements Concerning the Status of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and its Personnel"

Det siste vedlegget angår Jugoslavia:

Appendix to Annex 1-A (2/2) som har overskrift: "Agreement Between the Federal Republic of Yugoslavia and the North Atlantic Treaty Organization ( NATO ) Concerning Transit Arrangements for Peace Plan Operations"

 

(4) NATO/Jugoslavia - Rambouillet. Teksten finnes på

http://www.balkanaction.org/pubs/kia299.html#Appendix B: Status of Multi-National Military

Denne har overskrift: "Appendix B: Status of Multi-National Military Implementation Force"

  

For å oppsummere så langt:

Dayton:

For NATO/Bosnia-Hercegovina og NATO/Kroatia lyder overskriftene: "... Concerning the Status of NATO and its Personnel" For NATO/Jugoslavia lyder overskriften: "... Concerning Transit Arrangements for Peace Plan Operations".

Rambouillet:

For NATO/Jugoslavia lyder overskriften: "Status of Multi-National Military Implementation Force" (men NB! vi skal merke oss at det i selve teksten bare står nevnt NATO-styrker)

Poenget er at NATO faktisk har styrker i Kroatia og Bosnia-Hercegovina i forbindelse med implementeringne av en avtalt fredsplan (Dayton-avtalen). I henhold til den skal det ikke være stasjonert noen NATO-styrke i Jugoslavia (= rest-Jugoslavia = FRY), men Milosevic tillater transitt av de NATO-styrkene som har fredsoppgaver i Bosnia-Hercegovina og Kroatia.

Detaljtekstene i avtalene avspeiler dette forhold:

For NATO/Kroatia og NATO/Bosnia-Hercegovina (Dayton) gjelder at NATO har vide fullmakter:

"9. NATO personnel shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout Croatia including Croatian airspace and territorial waters. This shall include, but not be limited to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities as required for support, training, and operations...."

For NATO/Jugoslavia (Dayton) gjelder at NATO ikke nyter vide fullmakter, men FRY gir rett til transitt etter nærmere avtalte ruter:

"2. The Government of the Federal Republic of Yugoslavia shall allow the free transit over land, rail, road, water or through air of all personnel and cargo, equipment, goods and material of whatever kind, including ammunition required by NATO for the execution of the Operation, through the territory of the Federal Republic of Yugoslavia including Federal Republic of Yugoslavia airspace and territorial waters.

4. ... The modes of transport will be communicated by NATO to the Government of the Federal Republic of Yugoslavia in advance. The routes to be followed will be commonly agreed upon ..."

Ser vi på Rambouillet-"avtalen", som ble forkastet av Jugoslavia (faktisk av begge parter), kan vi Appendix B gjenfinne eksakt den samme ordlyd om vide fullmakter: 

"8. NATO personnel shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft, and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout the FRY including associated airspace and territorial waters. This shall include, but not be limited to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities as required for support, training, and operations.... "

Fullmaktene beskrevet av denne ordlyd er altså konsekvent blitt avvist av Jugoslavia/Milosevic.

For å vende tilbake tilbake til Kjell Arild Nilsens tese om at Milosevic, siden han hadde undertegnet Dayton-avtalen vedrørende Jugoslavia, allerede skulle ha samtykket i det som ble uttrykt i Rambouillet-avtalen, så viser han at han ikke har forstått forskjellen på stasjonering og transitt av NATO-styrker og heller ikke forskjellen på svært vide og snevre fullmakter til verdens sterkeste militærmakt. 

Men det har NATO og det har Milosevic. Krigen kjempes for/mot at NATO styrkene skal få tilgang til hele Jugoslavia.

Til Avisartikler

Til hjemmesiden