Natos motiv sett med skylapper (Stavanger Aftenblad 1. juli 1999)

Av Knut Rognes, Hafrsfjord

Torgeir M. Hillestad mener i Aftenbladet 25. juni at jeg trekker "enkeltsitat" ut av sin "sammenheng" for å bekrefte "ens eget syn" "en velkjent argumentmåte"da jeg i en artikkel i Aftenbladet 8. juni trakk fram uttalelser fra Wesley Clark gitt i et intervju med BBC, sendt den 19. april), som gikk ut på at NATOs politiske lederskap ikke hadde utformet de militære operasjonene med sikte på stanse den etniske rensingen eller føre krig mot serbiske styrker i Kosovo. "Not in any way. There was never any intent to do that. That was not the idea." Poenget med operasjonene var snarere å svekke Milosevic militært og tvinge ham til å forhandle. Tross advarsler fra mange hold gamblet altså NATO med Kosovo-albanernes liv og skjebne. Hillestad påstår også at "Clark selv har sagt det stikk motsatte av det Rognes indikerer i andre sammenhenger".

Jeg må derfor be Hillestad godtgjøre for Aftenbladets lesere at sammenhengen Clarks uttalelser falt i (dvs i BBC-intervjuet) var en annen enn den jeg kom med. Jeg må også be ham dokumentere at Clark har hevdet det "stikk motsatte", dvs at NATOs politiske lederskap faktisk utformet de militære operasjoner, også i de første tre-fire ukene, på en måte som nettopp tok sikte på å stanse den etniske rensingen og å føre krig mot f.eks. de serbiske MUP styrkene. Bombingene foregikk som kjent fra stor høyde, og de etniske renserne opptrådte gjerne i grupper på en to-tre personer som gikk fra hus til hus væpnet med kniv og håndvåpen.

Hillestad påstår videre at det "må vitne om total politisk forvirring fra Rognes side" og er "absurd" når jeg "får det til at NATOs politikk skulle sammenfalle med den serbiske ekstremisten Seselj." Denne måte å argumentere på viser at for Hillestad er NATOs godhet et aksiom, det trenger ingen empirisk støtte, eventuelt er det nok å henvise til den alminnelige mening. Hillestad står i det samme forhold til NATO som Stalins kommissarer til Sovjet-staten. NATO er i sin dypeste natur et moralsk agens, en forsvarer av menneskeverd og frihet og de svakes hjelper, og dette er noe alle vet. Det er derfor absurd og bare tilsynelatende at handlinger som tar sikte "ødeleggelse av vann- og elektisitetes forsyningen" til sivilbefolkningen skulle kunne reflektere et felles verdigrunnlag for NATO og Seselj.

Hillestads verdensbilde er enkelt: verdens sanne natur er slik den framtrer for ham direkte. Dette har han tilfelles med folk som hevder at jorda er flat og at sola går rundt jorda.