Rambouillet-løgnen (Stavanger Aftenblad, 15. april 1999)

Av Knut Rognes

Hva visste Bondevik, Løwer, Vollebæk, Solheim m. fl. om Rambouillet-planens egentlige innhold?

Reportasjer i den tyske avis Tageszeitung gir grunn til å tro at hverken den tyske utenriksministeren, ledende medlemmer i De Grønne eller de fleste tyske forbundsdagsmedlemmer kjente innholdet i det avtaleutkastet som ble brukt som ultimatum i Rambouillet.

Denne avtalen har vært tilgjengelig på Internett en stund (http://www.kosovainfo.com/english/politics/990305-peace.htm) og artiklene 6, 8 og 10, i det militære anneks B til avtalens kapitel 7, gir mange interessante detaljer.

F.eks. sier paragraf 8 at "NATO personnel shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft, and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout the FRY including associated airspace and territorial waters. This shall include, but not be limited to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities as required for support, training, and operations."

USA (og Bondevik og alle de andre) krevde altså som Tageszeitung uttrykker det "stasjonering av en NATO-styrke i hele den jugoslaviske forbundsrebublikken utstyrt med de facto uinnskrenkete rettigheter svarende til de en okkupasjonshær har". Utenriksdepartementet i Bonn henviste journalister som ville informeres til Tageszeitung, og først etter offentliggjøringen i denne avisen ble teksten på forlangende utlevert til forbundsdagsmedlemmene.

Visste norske politikere i regjering og Storting at det ikke var en flernasjonal implementeringsstyrke, men en NATO-styrke som skulle utplasseres den gang de sa at alle forsøkt var gjort på å få istand en forhandlingsløsning? Visste de at utplasseringen ikke bare skulle være i Kosovo, men i hele Jugoslavia? Eller var det igjen slik at de fulgte USA, i dette tilfelle blindt?

Til Avisartikler

Til hjemmesiden