Tvilsom historieskriving? (Klassekampen 14. mai 1999)

Av Knut Rognes, Stavanger

I en kronikk "Tvilsom historieskriving" i Aftenposten den 10. mai 1999 (http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/d81011.htm) reagerer NTB-journalist Kjell Arild Nilsen på fremstillingen av Rambouillet-avtalen som "umulig" for Slobodan Milosevic.

 Han sier: "Dayton-avtalen har aller først et militært tillegg (Annex 1-A) med nesten identiske formuleringer som i forslaget til Rambouillet-avtalen. Det er underskrevet av Milosevic. Annex 1-A har dessuten et Appendix B, som beskriver NATOs rettigheter i Bosnia, inkludert Republika Srpska. Det er ikke like detaljert, men gir like omfattende fullmakter som NATO er foreslått gitt i Kosovo. Det er godkjent av Milosevic. Appendix B inneholder dessuten to avtaler mellom NATO og henholdsvis Kroatia og Jugoslavia, den siste underskrevet av Slobodan Milosevic. Avtalen gir NATO tilnærmet samme rettigheter til fri og uhindret passasje, NATO-flagg, pass- og visumfrihet osv. over _jugoslavisk territorium_ som det er foreslått i Rambouillet-avtalen. Har Jugoslavia da vært et NATO-protektorat siden 1995?" 

Jeg vil gjerne knytte noen kommentarere til dette, basert på tekstene fra disse web-sidene: http://www.bosnianembassy.org/dayton/index.shtml (Appendix B til Annex 1-A) og http://hrvati.cronet.com/mprofaca/agree05.html (Appendix to Annex 1-A (1/2), Appendix to Annex 1-A (2/2))

Den første avtalen som Nilsen henviser til (Dayton: NATO/Kroatia) inneholder bl.a. denne - nå etterhvert famøse - tekst: "9. NATO personnel shall enjoy, together with their vehicles, vessels, aircraft and equipment, free and unrestricted passage and unimpeded access throughout Croatia including Croatian airspace and territorial waters. This shall include, but not be limited to, the right of bivouac, maneuver, billet, and utilization of any areas or facilities as required for support, training, and operations. …."

Denne del er gjentatt ordrett i den tilsvarende avtalen mellom NATO og Bosnia-Herzegovina og i det famøse Appendix B til Kapitel 7 i Rambouillet-avtalen, som altså Milosevic forkastet, men landenes navn er selvsagt endret: hhv. til Bosnia-Hercegovina og til FRY. Legg her merke til at det er FRY, dvs Jugoslavia, som dette appendix gjelder for, ikke bare Kosovo som mange tror. Det er viktig å legge merke til at teksten ikke er å finne i den tilsvarende Dayton-avtalen mellom NATO og Jugoslavia.  

NATO/Jugoslavia teksten fra Dayton-avtalen inneholder bestemmelser om at "The Government of the Federal Republic of Yugoslavia shall allow the free transit over land, rail, road, water or through air…" (paragraf 2) men at "The modes of transport will be communicated by NATO to the Government of the Federal Republic of Yugoslavia in advance. The routes to be followed will be commonly agreed upon." (paragraf 4). Disse formuleringer er ikke med i de tilsvarende NATO/Bosnia-Herzegovina og NATO/Kroatia tekstene. 

Om man på denne bakgrunn ikke-retorisk kan hevde at Kroatia og Bosnia-Herzegovina er "NATO-protektorater" kan vel diskuteres, men det synes å være klart at Jugoslavia/Milosevic i Dayton-avtalen ikke på noen måte har "gått med på rett til og uhindret passasje, NATO-flagg, pass- og visumfrihet osv. over jugoslavisk territorium som det er foreslått i Rambouillet-avtalen" i den utstrekning som Nilsen forsøker å formidle til allmennheten.

 

Til Avisartikler

Til hjemmesiden